projektovanje

 

Projektovanje kuća, poslovnog prostora kao i objekata raznih drugih namena je složen proces koji shvaćen ozbiljno umanjuje ili potpuno eleminiše greške tokom gradnje, a samim time i nepotrebne troškove. Pre pristupanja projektovanju potrebno je imati sve neophodne podatke dobijene iz lokacijskih uslova, geotehničkog elaborata, urbanističkih uslova jer je potrebno ispoštovati sve zakonom propisane uslove za izgradnju.

 

Osnovne vrste projekata su:

  1. Idejno rešenje
  2. Glavni projekat
  3. Izvedeni projekat

 


Izrada idejnog rešenja

Idejni projekat sadrži situaciono rešenje i podatke o : mikrolokaciji objekta, funkcionalnim, konstruktivnim i oblikovanim karakteristikama objekta.Tehničko-tehnološkim i eksplatacionim karakteristikama objekta. Inženjersko-geološkim geotehničkim karakteristikama terena i tla sa preliminarnim proračunom stabilnosti i sigurnosti objekata.
Rešenju temeljenja objekata, tehničko-tehnološkim i organizacionim elementima građenja objekata, merama za sprečavanje ili smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu.


Izrada glavnog projekta

 

Glavni projekat izrađuje se za potrebe građenja objekata i pribavljanja građevinske dozvole.
Glavni projekat naročito sadrži:
• Situaciono rešenje
• Detaljne inženjersko-geološke-geotehničke uslove izgradnje objekta
• Geodetske podloge
• Podatke o funkcionalnim,konstruktivnim i oblikovanim karakteristikama objekta
• Razradu tehničko-tehnoloških karakteristika sa opremom i instalacijama
• Proračun građevinskih konstrukcija,stabilnosti i sigurnosti objekata
• Rešenje temeljenja objekta
• Podatke potrebnih geodetskih merenja u toku izgradnje
• Tehničko rešenje infrastrukture sa načinom priključenja i uređenja slobodnjih površina
• Uslove zaštite objekta i susednioh objekata
• Tehničko-tehnološka i organizaciona rešenja
• Razradu mera za sprečavanje ili smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu kroz odgovarajući tehnološki proces
• Troškove izgradnje i održavanje objekata
• Elaborat energetske efikasnosti
• Druge projekte, elaborate i podatke zavisno od namene objekta.


Izvedeni projekat

Projekat izvedenog objekta se izrađuje za potrebe pribavljanja upotrebne dozvole za izgrađene objekte, rekonstruisane objekte kao i za potrebe korišćenja i održavanja objekata. Projekat izvedenog stanja sadrži opšti, tekstualni i grafički deo. Projekat izvedenog stanja više nije potreban za objekte do 400 m², ali je poželjan kod zahtevnijih objekata.


 

Projektovanje enterijera

 
Projektovanjem i uređenjem enterijera postižemo funkcionalnost i estetiku prostora.Pored toga skraćuje se proces realizacije izvođenja radova dobrom organizacijom,a ubrzava samo izvođenje. Svi žele da svoj životni prostor učine fantastičnim, a pre svega funkcionalnim, a uz konsultacije sa nama to možete i postignuti.


 

Projektovanje nameštaja

Nameštaj u kući mora biti estetski i funkcionalno uklopljen u prostor. Uz naše savete i pravilan odabir materijala za izradu istog Vaš nameštaj će potpuno biti prilagođen Vašim potrebama. Nameštaj može biti izrađen od punog drveta, pločastih materijala ...

Oko svih obrazaca i zahteva, za dobijanje informacija o lokaciji, lokacijskim uslovima, zahteva za izdavanje upotrebnih dozvola, obrazaca za prijavu radova i drugih procedura možete se informisati OVDE.