Izrada idejnog rešenja podrazumeva pozicioniranje objekta na samoj parceli, raspored i namenu prostorija, dimenzionisanje objekta, odabir konstruktivnog sistema gradnje, odabir materijala prilikom izvođenja završnih radova, definisanje odgovarajućih urbanističkih, statičkih i drugih parametara. Kod idejnog rešenja, definiše se i kapacitet infrastrukture objekta koji podrazumeva elektro - instalaciju, vodovod - kanalizacionu i dr. Pored tipskih projekata za koje se možete odlučiti, predstavljamo Vam i neka idejna rešenja koja Vam mogu pomoći prilikom odabira Vašeg doma. Napominjemo da svi naši postojeći objekti mogu biti modifikovani i prilagođeni Vama, time niste ograničeni niti uslovljeni ponuđenim projektima.Sva idejna rešenja su informativnog karaktera podložna promenama do nivoa dok ne zadovolje Vaše potrebe. Orijentaciona kvadratura osnova je od 80 m² pa do 250 m². Izbor materijala, tehnike izvođenja radova kako bi izgledao objekat kao finalni proizvod, kao i svaka vrsta saveta je nešto što možete očekivati od nas. U svakom slučaju Vam možemo uraditi idejno rešenje potpuno prilagođeno Vama. Prilikom izrade idejnog rešenja birate željenu kvadraturu, poprečni presek zidova, sistem gradnje, vrstu i nanačin ugrađenog materijala. Nakon izrade idejnog rešenja možete stvoriti realnu sliku kako će Vaš objekat izgledati jer će on biti urađen sa naše strane u 3d projekciji.