Sama cena objekta zavisi od više parametara, a neki od njih su stepen završenosti objekta, sistema gradnje, vrste ugrađenog materijala itd. Kod nas dobijate najbolji odnos cene i kvaliteta s’ obzirom da naši objekti zadovoljavaju sve Evropske standarde uz upotrebu pri gradnji savremenih i ekoloških materijala. Za svaki objekat cena se formira posebno jer je za nas svaki objekat poseban na svoj način i svakom se posvećuje puna pažnja. Pošto posedujemo tipske objekte, oni se svi mogu modifikovati i prilagoditi Vašim željama i potrebama, tako da niste ograničeni na našu trenutnu ponudu. Ukoliko na našem sajtu ne nađete objekat koji bi zadovoljio Vaše potrebe, pozovite nas kako bi našli najidealnije rešenje za Vaš dom, poslovni objekat ili objekat neke druge namene. 

Predstavljamo Vam cene naše standardne ponude koje su opšteg karaktera jer kao što je već pomenuto, za svaki objekat se radi poseban proračun.

 

 

Cene sistema ” sive faze “

 

          Ekonomik                                        Standard                                     Pasiv

                      205 eura/m2                                                                              230 eura/m2                                                                 290 eura/m2

 

Sistem " sive faze " podrazumeva sledeće radove:

 

           -  radioničarsku izradu zidnih elemenata i krovne konstrukcije                      -     kompletni limarski radovi

           -  utovar, istovar i transport                                                                             -     ugradnje fasadne PVC stolarije ( prozori, ulazna vrata)

           -  montaža zidova i krovne konstrukcije                                                          -     fasaderski radovi sa opšivanjem streha

           -  opšivanje krovnih površina                                                                          -     ugradnja bužir creva bez kablova

           -  postavljanje krovnog pokrivača                                                                   -      gipsarski radovi sa bandažiranjem spojeva i al. lajsne

Cene sistema ” ključ u ruke “

 

          Ekonomik                                        Standard                                     Pasiv

                      315 eura/m2                                                                              340 eura/m2                                                                 395 eura/m2

 

 

Sistem " ključ u ruke " podrazumeva sledeće radove:

 

           -  radioničarsku izradu zidnih elemenata i krovne konstrukcije                      -     molerski radovi

           -  utovar, istovar i transport                                                                             -     hidro i termoizolacija temeljne ploče

           -  montaža zidova i krovne konstrukcije                                                          -     izrada ravnajućeg sloja

           -  opšivanje krovnih površina                                                                          -     postavljanje podne obloge

           -  postavljanje krovnog pokrivača                                                                   -     kompletna el. instalacija                                                                                           

           -  kompletni limarski radovi                                                                              -    ugradnja sobnih vrata                                                   

           -  ugradnje fasadne PVC stolarije (prozori, ulazna vrata)                                -    keramičarski radovi

           -  fasaderski radovi sa opšivanjem streha                                                       -    kompletna sanitarija za kupatilo

           -  gipsarski radovi sa bandažiranjem spojeva i al. lajsne                                 -    čišćenje gradilišta

 

Cene sistema ” sive faze ” spratnih i kuća sa potkrovljem

 

                               Standard                                     Pasiv

                                                          245 eura/m2                                                                 305 eura/m2

 

Sistem " sive faze " podrazumeva sledeće radove:

 

           -  radioničarsku izradu zidnih elemenata i krovne konstrukcije                      -     kompletni limarski radovi

           -  utovar, istovar i transport                                                                             -     ugradnje fasadne PVC stolarije ( prozori, ulazna vrata)

           -  montaža zidova i krovne konstrukcije                                                          -     fasaderski radovi sa opšivanjem streha

           -  opšivanje krovnih površina                                                                          -     ugradnja bužir creva bez kablova

           -  postavljanje krovnog pokrivača                                                                   -      gipsarski radovi sa bandažiranjem spojeva i al. lajsne

Cene sistema ” ključ u ruke ” spratnih i kuća sa potkrovljem

 

                                Standard                                     Pasiv

                                                            360 eura/m2                                                                 410 eura/m2

 

 

Sistem " ključ u ruke " podrazumeva sledeće radove:

 

           -  radioničarsku izradu zidnih elemenata i krovne konstrukcije                      -     molerski radovi

           -  utovar, istovar i transport                                                                             -     hidro i termoizolacija temeljne ploče

           -  montaža zidova, krovne konstrukcije i stepeništa                                       -     izrada ravnajućeg sloja

           -  opšivanje krovnih površina                                                                          -     postavljanje podne obloge

           -  postavljanje krovnog pokrivača                                                                   -     kompletna el. instalacija                                                                                           

           -  kompletni limarski radovi                                                                              -    ugradnja sobnih vrata                                                   

           -  ugradnje fasadne PVC stolarije (prozori, ulazna vrata)                                -    keramičarski radovi

           -  fasaderski radovi sa opšivanjem streha                                                       -    kompletna sanitarija za kupatilo

           -  gipsarski radovi sa bandažiranjem spojeva i al. lajsne                                 -    čišćenje gradilišta

 
Cene važe za teritoriju R. Srbije.

Pored gore navedenih radova, po vašem zahtevu možemo izvesti:

  • izradu temelja, vodovodnih i kanalizacionih šahtova, septičkih jama, trotoara

  • etažno grejanje

  • projekat za dobijanje građevinske dozvole