Nekada građene kao stočarske letnje kuće u planini, a danas objekti koji se grade za uživanje koje nam pružaju prijatan osećaj, svežinu i pre svega miris prirode. Građene su od stabala drveta ili tesanih talpi čime drvo kao ekološki čist materijal predstavlja najzdraviju životnu sredinu. Domišljatost autora i tehnologija alata su je pravili i usavršavali. Sama tehnika se razlikovala od podneblja izrade i naravno samog majstora. Odlična izolacijska svojstva drveta omogućavaju da brvnare zimi budu prijatno tople, a da leti daju svežinu i miris prirode. U zavisnosti od podneblja gde se izvodi gradnja, dodatnom toplotnom izolacijom temelja, zidova, krova i odličnom stolarijom, sprečavamo gubitak toplotne energije, a samim tim i uštedu energenata. Drvo kao građevinski materijal može da izdži razne vremenske ( ne ) prilike i samim tim dugotrajnost preko 100 godina čime smo i sami svedoci imajući u vidu da se u našoj bližoj ili daljoj okolini nalaze objekti izgrađeni od drveta pre više od 100 - 150 godina.

 

 

brvnara - 1

brvnare-13

brvnara - 3

Brvnare se mogu koristiti kao kuće za stanovanje, vikendice, etno restorane i sve druge objekte u kojima bi ste želeli da drvo bude glavni materijal od kojeg bi se sam objekat izgradio. U okviru naše ponude možete se odlučiti za neku od varijanti koja bi zadovoljavala Vaše potrebe, a ukoliko bi ste želeli da se objekat izradi po Vašem idejnom rešenju ili pak želite da Vam uradimo novo shodno Vašim željama i potrebama, rado ćemo Vam izaći u susret.

U zavisnosti od stepena završenosti brvnare, možemo Vam ponuditi dve varijante:

- siva faza ( kompletna brvnara bez temelja, elektro i vodo. - kanalizacionih instalacija )

- ključ u ruke ( kompet završena brvnara, uključena izrada temelja )

Tehnički opis brvnare :

Temelji :

Temelji koji se izgrađuju za potrebu brvnare su trakasti. Najpre se vrši iskop zemlje, kopaju se temeljne trake, nasipa se tampon šljunak, postavlja armatura i betonira. Sledeća operacija čini izrada oplate za temeljne zidove i šalovanje istih. Visina temeljnog zida zavisi od samog nagiba terena, a same dimenzije temelja od bruto površine brvnare. Nakon izrade temeljnih zidova, pristupa se punjenju temeljnih kaseta zemljom ili prljavim peskom koji se uz pomoć vibro - žabe nabija do zbijenosti. Preko nabijenog sloja zemlje ili prljavog peska, nanosi se šljunak, postavlja armatura i lije beton čijim postupkom dobijamo temeljnu ploču. Svi radovi koji se izvode, vrše se po standardima koji su propisani za betonske radove.

betonski temelj

Zidovi brvnare :

Zidovi brvnare su izrađeni od rezanih drvenih elemenata, najčešće četinarskih vrsta drveta ( smrča ). Elementi se izrađuju u debljinama: 72,92 mm, sa mogućim dodatkom unutrašnje izolacije u određenoj debljiini koju zatvara završna zidna obloga. Po dužini elemenata vrši se izrađivanje elemenata veze ( duplog konusnog pera i nuta ). Zidovi su poprečnom vezom spojeni na " ćert " ( vezivanje elemenata koji se na uglovima kuće preklapaju na 90° sa prepustima na obe strane ). Ova veza elemenata istovremeno predstavlja jednu od najčvršćih veza koje se primenjuju u građevinarstvu, a svoju najveću primenu ima upravo kod gradnje brvnare.

Što se tiče termoizolacije, spoljašnji i pregradni zidovi brvnare mogu biti u varijanti monoblok ili sendvič zida. Kod monobloka, u formiranju zidova objekta učestvuju samo elementi ( brvna ) određenih dimenzija ( 70 mm i 92 mm ), dok se kod sendvič zidova osim elemenata određene debljine u sam sastav zidova ulaze i dodatni delovi ( štafna određene debljine, odgovarajući sloj paro - propusne folije, određeni sloj termoizolacije, sloj pvc - folije i unutrašnja obloga zida od drveta ili gips ploča).

Krovna konstrukcija :

Krov brvnare se izrađuje od četinarskih vrsta drveta. Krovnu konstrukciju čine pojedinačni elementi od drveta: rogovi , prirožci, grede, daska, podletva, letva, koji mogu biti izrađeni u  različitim dimenzijama poprečnog preseka u zavisnosti od veličine same brvnare i statičkog proračuna krovne konstrukcije.  Svi vidni elementi ( rogovi, daska ) mogu biti obrađeni sa sve četiri strane i premazani sadolinom, bezbojnim lakom ... Izolacija krova se izvodi u dve varijante. Prva je kada se izolacija postavlja u krovu, u tom slučaju grede nisu vidljive i druga kada se izolacija postavlja iznad krova i u toj varijante grede budu vidljive. Obradom greda, stvara se dodatna lepota samog ambijenta brvnare. Kao pokrivka se može koristiti crep, lim , tegola.

brvnare
krov brvnare

Plafonska konstrukcija :

Plafonska konstrukcija brvnare se sastoji od plafonske štafne, sloja izolacije, paro - propusne folije i plafonske obloge od drveta. Ispod donjih pojaseva međuspratnih nosača ( greda ) ili LKV nosača postavlja se drveni roštilj preko koga se sa donje strane postavlja odgovarajući sloj folije i plafonska obloga od drveta. Pre postavljanja plafonske obloge postavlja se sloj termoizolacije odgovarajuće debljine.

brvnare

Stepenice :

Stepenice se izrađuju od smrčevog drveta i montažnog su tipa ( noseće grede, utvrđenja, ograde, gazišta ). U zavisnosti od same forme stepeništa ( pravi kraci, G krak sa podestom, P krak sa podestom ) i sama gazišta mogu biti pravougaonog, trouglastog ili trapezastog oblika. U donjem delu stepenica moguće je izraditi prostor za ostavu, sa ili bez vrata.

Podovi :

Pod u brvnari najčešće je u formatu i izgledu brodskog poda, od smrčevog drveta. Brodski pod može biti izrađen u različitim debljinama: d = 22 mm za prizemlje i d= 42 mm za podkrovlje ili sprat, kao i sa različitim profilacijama po svojoj široj strani. Konstruktivne elemente veze čine pero i nut koji se izrađuju na užim stranama sortimenta.

Pre ugradnje poda vrši se postavljanje podne štafne koja omogućava postavljanje toplotne izolacije ( stiropor, kamena vuna, stirodur ), određene debljine, a mogu se raditi i veće debljine podne štafne kako bi se povećala debljina podne izolacije i izvela eventualno postavka podnog grejanja.

Na terasma ili kupatilima opciono se postavljaju podne obloge koje su otporne na uticaje spoljašnje sredine i ne postoji mogućnost klizanja ( decking ) .

brvnare - dekor soft
brvnare
decking

Limarski radovi :

Na brvnari se postavljaju oluci standardnog preseka sa odgovarajućim brojem odvodnih cevi ( vertikalnih i horizontalnih ). Oluci se rade od pocinkovanog lima d= 0,77 mm. U zavisnosti od estetike same brvnare i Vaše želje, postoji mogućnost postavljanja oluka u boji. Opšivanje ostalih delova kao što su vetar lajsne, opšivka dimnjaka, izrada solbanki... se vrši pocinkovanim limom debljine d= 0,70 mm.

brvnare
brvnare

Stolarija :

Sva građevinska stolarija se proizvodi od visokokvalitetnog laminiranog drveta, po konstrukciji euro falc. Kod prozora, zastakljivanje sa dvoslojnim i troslojnim niskoemisionim staklom. Ugradnja visokokvalitetnog okova i dihtung gume. Završna obrada, farbanje vodenim bojama uz mogućnost odabira širokog spektra boja i nijansi, premazivanje sadolinom, bezbojnim lakom.

brvnare
brvnare
brvnare

Svi ostali završni radovi koji podrazumevaju elektro - instalacione, vodovod - kanalizacione, keramičarske radove, zidanje odzaka... se izvode po projektu i u skladu sa standardima u građevinarstvu koji su propisani za tu vrstu radova.

U sledećem videu možete pogledati izgradnju crkve brvnare Sv. Serafima Sarovskog u Urovcima :